Sykt Barn Pleie Søknad

PLEIEPENGER

Pleiepenger er inntektserstatning du kan få dersom barnet ditt blir innlagt på sykehus eller er så sykt at du må være borte fra jobb for å pleie og passe på barnet ditt hjemme, eller som barnet må ha utsatt barnehagestart, dere må være i beredskap eller er nattevakt for eget barn. Dette gjelder også dersom …

PLEIEPENGER Les mer »