FUNKSJONSHEMMEDES RÅD I KOMMUNENE

Funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle saker som gjelder funksjonshemmedes levekår. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Alle kommuner og fylkeskommuner må ha råd for funksjonshemmede. Rådene består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for …

FUNKSJONSHEMMEDES RÅD I KOMMUNENE Les mer »