fylkesmannen

Fylkesmannen Søknad Klage

STATSFORVALTEREN (TIDL. FYLKESMANNEN)

Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak, og tilsynsmyndighet på sentrale områder som kommunene har ansvar for. Klage til Statsforvalteren: Statsforvalteren er klageinstans dersom du får avslag på en søknad, mener du ikke får oppfylt rettighetene dine, opplever at du har blitt behandlet feil eller noe galt har skjedd under oppfølging …

STATSFORVALTEREN (TIDL. FYLKESMANNEN) Les mer »

Rull til toppen