hjelpestønad, nav, løvemammaene, alvorlig syke barn

Pleiepenger, inntekt og lønnsvekst

Løvemammaene sendte tidligere i år et brev til NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet ang. pleiepenger og beregning av ny inntekt ved lønnsstigning, da mange av våre medlemmer har sendt oss spørsmål om dette. Etter purring har vi endelig fått svar fra NAV og svaret er at man kun trenger én dag for beregning av ny inntekt. […]

Pleiepenger, inntekt og lønnsvekst Les mer "