Søk
Close this search box.

interessepolitisk arbeid

Innspillsmøte om BPA på Stortinget

Løvemammaene ble invitert til et innspillmøte på Stortinget. Det var Erlend Svardal Bøe (H) som tok initiativ til møtet og dagens BPA-ordning sto på agendaen. Fra Løvemammaene stilte Marlene Ramberg, varamedlem i sentralstyret. Mye er skrevet, men lite har skjedd med BPA-ordningen og i dagens møte ga ulike organisasjoner og lag muligheten til å si …

Innspillsmøte om BPA på Stortinget Les mer »

Høringsinnspill om rettssikkerhet til løvefamilier

Løvemammaene har levert skriftlig høringsinnspill til forslag på Stortinget om endringer i rettshjelploven, der de foreslår en ny modell økonomisk behovsprøving for å kunne få fri rettshjelp. Vi mener at også familier til barn med store hjelpebehov, alvorlige sykdommer mv. må kunne få prøvd saker for retten når kommuner ikke gir forsvarlige eller tilstrekkelige helse- …

Høringsinnspill om rettssikkerhet til løvefamilier Les mer »

Nesodden kommune og Nittedal kommune uten aldersgrense for ledsagerbevis

Yes! Nylig ble det klart for regionslaget vårt Løvemammaene Sør-Øst at anmodningen om å fjerne nedre aldersgrense for ledsagerbevis har fått gehør i kommunene Nesodden og Nittedal. I løpet av de siste månedene har Nesodden kommune og Nittedal kommune fjernet nedre aldersgrense på 8 år for å kunne få ledsagerbevis, og endret informasjonen om dette …

Nesodden kommune og Nittedal kommune uten aldersgrense for ledsagerbevis Les mer »

Høring i Justiskomiteen på Stortinget

Løvemammaene har deltatt på muntlig høring i Justiskomiteen på Stortinget, samt sent skriftlig høringsinnspill, der vi har løftet klagerettigheter og den manglende rettssikkerheten til landets løvefamilier. Det var prosjektleder i Løvemammaenes hjelpetjeneste, Nina Bakkefjord, som deltok på den muntlige høringen på vegne av Løvemammaene. Dere kan se høringsinnspillet på Stortingets nett-tv. Nedenfor kan dere lese …

Høring i Justiskomiteen på Stortinget Les mer »

Høringsinnspill angående utsatt innsyn for innbyggere i Pasientens prøvesvar

Direktoratet for e-helse inviterte Løvemammaene til skriftlig høring angående utsatt innsyn for innbyggere i Pasientens prøvesvar og prinsipper for dette. I arbeidet med prosjektet Pasientens prøvesvar og innsyn for innbygger er det besluttet å utvikle felles prinsipper for utsatt innsyn i prøvesvar for innbygger. Det har vært diskusjoner rundt etablering av en logisk forsinkelsesmekanisme for …

Høringsinnspill angående utsatt innsyn for innbyggere i Pasientens prøvesvar Les mer »

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri

Norsk barnelegeforening har oppdatert den generelle veilederen i pediatri, kapittel 14, som omhandler trygdeytelser som pleiepenger, grunn- og hjelpestønad mv. I veilederen beskrives blant annet utforming og innhold i legeerklæring for de ulike stønadene, herunder legeerklæring for pleiepenger. Dette kan være nyttig å vise til overfor leger som kanskje ikke er helt oppdatert på nytt …

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri Les mer »

Høylandet kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

Hurra! Løvemammaene Midt fikk i dag endelig bekreftelse fra Høylandet kommune om at de har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis. Dette er gode nyheter for medlemmer og øvrige familer i Høylandet kommune. Etter anmodning ble sendt ut i 2021 og 2022, og gjentatte purringer i 2022 og 2023, så har altså også Høylandet fulgt etter de …

Høylandet kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis Les mer »

Løvemammaene på Arendalsuka 2023

Løvemammaene deltok på Arendalsuka i år også. Riktig nok hadde vi ikke anledning til å ha stand hele uka i år, men vi fikk deltatt på flere gode og viktige arrangementer. I år var Løvemammaene invitert av Aberia til å holde to egne arrangement i Aberia-huset på tirsdagen under Arendalsuka. Hanne Svensrud, styremedlem i sentralstyret, …

Løvemammaene på Arendalsuka 2023 Les mer »

Varslingsbrev til Stortinget om pleiepengeordningen

Løvemammaene har (igjen) sendt brev til medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ang. problematikken rundt at arbeidsgivere fortsatt pålegger eller forsøker å presse arbeidstakere til å søke om ulønnet permisjon mens de mottar pleiepenger. Vi erfarer også at enkelte medlemmer får beskjed om å si opp eller blir truet med oppsigelse dersom de motsetter …

Varslingsbrev til Stortinget om pleiepengeordningen Les mer »

En dag for likestilling i Oslo

Løvemammaene har i dag vært på lanseringen av Likestillings- og mangfoldsutvalgets NOU “På høy tid” på Kulturhuset, etterfulgt av BPA-markering utenfor Helse- og omsorgdepartementet. Løvemammaene har tidligere gitt både muntlig og skriftlig innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget. Den gang innledet vi innspillet vårt som følger, og det er fortsatt like gjeldende. “Vi lever i et …

En dag for likestilling i Oslo Les mer »

Skroll til toppen
Søk