IOP IUP Spesialundervisning tilpassing pp-tjenesten Sosialt

IOP og IUP

I dette skrivet finner du informasjon om spesialundervisning i barnehage og skole, herunder individuell opplæringsplan (IOP) og individuell utviklingsplan (IUP).  Individuell opplæringsplan (IOP) En individuell opplæringsplan (IOP) skal sikre elever med rett til spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Planen kan være for ett eller flere fag, og for noen elever gjelder alle fag og …

IOP og IUP Les mer »