Søk
Lukk denne søkeboksen.

kommunalt råd for mennesker med funksjonsvariasjon

Foredrag om Løvemammaene 

Torsdag denne uken var prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, invitert av Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Hole kommune til å holde en presentasjon om Løvemammaene og arbeidet som vi er opptatt av.  Det ble en time fylt med informasjon om Løvemammaene med fokus på arbeidet i Løvemammaenes hjelpetjeneste og virksomheten i Barnepalliasjonsprosjektet Bære […]

Foredrag om Løvemammaene  Les mer "

HVA KAN KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSVARIASJON GJØRE FOR VÅR MÅLGRUPPE?

Lene Nilsen, sentralstyremedlem, møtte i dag i rådet for mennesker med funksjonsvariasjon i Bjørnafjorden kommune. Hun snakket generelt om Løvemammaene som organisasjon, og hvordan vi jobber for å gi en bedre hverdag for barnet og familien rundt. Lene bor i Bjørnafjorden kommune og tok kontakt med rådet da de fattet vedtak om å støtte dissensene

HVA KAN KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSVARIASJON GJØRE FOR VÅR MÅLGRUPPE? Les mer "

Søk