DIN STEMME ER VIKTIG

Derfor oppfordrer vi deg med stomi, som pårørende til en nær slektning eller barn med stomi, og dere som jobber med folk med stomi om å skrive et innspill til høringen ang. kuttene i stomiutstyr. Det trenger ikke å være langt, men jo flere som gir beskjed dess mer tyngde får vi Bidra du også! …

DIN STEMME ER VIKTIG Les mer »