Søk
Lukk denne søkeboksen.

løvemammaenes kamp

Høring i Justiskomiteen på Stortinget

Løvemammaene har deltatt på muntlig høring i Justiskomiteen på Stortinget, samt sent skriftlig høringsinnspill, der vi har løftet klagerettigheter og den manglende rettssikkerheten til landets løvefamilier. Det var prosjektleder i Løvemammaenes hjelpetjeneste, Nina Bakkefjord, som deltok på den muntlige høringen på vegne av Løvemammaene. Dere kan se høringsinnspillet på Stortingets nett-tv. Nedenfor kan dere lese […]

Høring i Justiskomiteen på Stortinget Les mer "

Ingen aldersgrense for ledsagerbevis i Porsgrunn kommune

Regionslaget vårt Løvemammaene Sør-Øst fikk nylig et positivt og imøtekommende svar fra Porsgrunn kommune. Det var svar på anmodningen om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis i Porsgrunn kommune, noe de svarer at de har gjort. Det står fortsatt 8 år på kommunens nettside, men vi bedt dem om å oppdatere informasjonen der for å unngå

Ingen aldersgrense for ledsagerbevis i Porsgrunn kommune Les mer "

Innspillsmøte med CRPD-utvalget

I dag deltok Løvemammaene i innspillsmøte med CRPD-utvalget på Stortinget. Regjeringen har nemlig satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsvariasjon (CRPD) skal innlemmes i norsk lov. Utvalget inviterte derfor organisasjoner som representerer denne gruppen til å gi innspill til utredningen. Utvalget skal utrede inkorporering av

Innspillsmøte med CRPD-utvalget Les mer "

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i Fjord kommune

Etter at regionslaget vårt Løvemammaene Midt har sendt ut purringer til alle kommuner i regionen som ikke hadde svart på anmodningen om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis, har det nå kommer svar fra Fjord kommune på Sunnmøre. I svarbrevet kommer det frem en skikkelig gladnyhet, nemlig at også Fjord kommune nå har tatt anmodningen vår

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i Fjord kommune Les mer "

ledsagerbevis oslo

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i bydelene i Oslo

Alle bydeler i Oslo kommune har nå fjernet aldersgrensen for å få ledsagerbevis. Hurra! Løvemammaene region Sør-Øst har tidligere sendt anmodning til både den enkelte bydel i Oslo, samt til Byrådet i Oslo kommune og anmodet dem om å fjerne aldersgrensen på ledsagerbevis. I januar 2023 purret vi på bydelene, og ba om en redegjørelse

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i bydelene i Oslo Les mer "

Vestnes kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis

I dag fikk Løvemammaene region Midt gladnyheten om at også Vestnes kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis etter anmodningen vi sendte. Det bekreftet saksbehandler i Vestnes kommune via e-post. Vi jubler for dette, og på vegne av alle medlemmene våre i Vestnes! Løvemammaene Midt har purret flere ganger på kommunene i regionen etter noe laber respons

Vestnes kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis Les mer "

Nye retningslinjer for ledsagerbevis

Endelig har de nye retningslinjene fra Bufdir for ledsagerbevis kommet. De nye retningslinjene går bort fra aldersgrense på ledsagerbevis. Nå håper Løvemammaene at de resterende kommunene i Norge – som tidligere også har mottatt vår anmodning om å fjerne aldersgrensen og ikke enda har gjort det – vil gjøre det snarlig. Løvemammaene har jobbet knallhardt

Nye retningslinjer for ledsagerbevis Les mer "

HVA KAN KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSVARIASJON GJØRE FOR VÅR MÅLGRUPPE?

Lene Nilsen, sentralstyremedlem, møtte i dag i rådet for mennesker med funksjonsvariasjon i Bjørnafjorden kommune. Hun snakket generelt om Løvemammaene som organisasjon, og hvordan vi jobber for å gi en bedre hverdag for barnet og familien rundt. Lene bor i Bjørnafjorden kommune og tok kontakt med rådet da de fattet vedtak om å støtte dissensene

HVA KAN KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSVARIASJON GJØRE FOR VÅR MÅLGRUPPE? Les mer "

INNSPILL TIL BUFDIRS NYE RETNINGSLINJER FOR LEDSAGERBEVIS

Løvemammaene har ved flere anledninger deltatt i møter med Bufdir om revisjon av retningslinjene for ledsagerbevis. Retningslinjene har ikke vært revidert siden 2001 og er mildt sagt gammeldagse. Derfor haster det å få på plass nye retningslinjer som er mer i tråd med dagens samfunn, og som ikke inneholder noen aldersgrense for å kunne få

INNSPILL TIL BUFDIRS NYE RETNINGSLINJER FOR LEDSAGERBEVIS Les mer "

Søk