Søk
Close this search box.

minoriteter

tolk, løvemammaene, minoriteter

Tolk

Det er mange grunner til å bruke tolk i møte med det offentlige. Har du vansker med å forstå og gjøre deg forstått på norsk, har du krav på tolk. Du kan også ha bodd lenge i Norge og ha et godt språk, men fortsatt være i behov for tolk hvis informasjonen er av medisinsk art der det brukes mange …

Tolk Les mer »

NEI TIL UNNTAK FRA RETTIGHETER!

Regjeringen foreslår endringer i lovverket som bl.a. gjør at kommuner og andre offentlige tjenester kan gjøre unntak fra rettigheter og plikter i lovverket, noe som vil kunne gå ekstra hardt ut over familier med syke og funksjonshemmede barn – enten familiene er norske eller har flyktet til landet vårt. Vi reagerer på at det igjen …

NEI TIL UNNTAK FRA RETTIGHETER! Les mer »

INNSPILL TIL LIKESTILLING- OG MANGFOLDSUTVALGET

Løvemammaene deltok i møte i Likestilling- og mangfoldsutvalget 16. mars, og vi har i etterkant sendt inn et skriftlig innspill med noen våre viktigste saker som vi håper utvalget vil jobbe videre med. Nedenfor kan dere lese innspillet vårt i sin helhet. Skriftlig innspill til Likestilling- og mangfoldsutvalget fra Løvemammaene Innledning: For Løvemammaene er mestring …

INNSPILL TIL LIKESTILLING- OG MANGFOLDSUTVALGET Les mer »

DIGITALT INNSPILLSMØTE FOR LIKEVERDSREFORMEN

I dag har Lena, på vegne av organisasjonen Løvemammaene, deltatt på et digitalt innspillsmøte for Likeverdsreformen med bl.a. helseminister Bent Høie. Løvemammaene var en av bruker- og pårørendeorganisasjonene som ble invitert til å holde et innlegg om hva vi synes burde fokuseres mer på for å fremme likeverd. Våre innspill speiler tilbakemeldinger fra våre medlemmer om hvordan …

DIGITALT INNSPILLSMØTE FOR LIKEVERDSREFORMEN Les mer »

Skroll til toppen
Søk