tilrettelagt fritid, funksjonshemmede, idrett, paraidrett, trening, terapi

Tilrettelagt fritid

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å delta i lek, fritidsaktiviteter, kunst- og kulturliv samt selvstendig og aktiv deltagelse i samfunnet uavhengig av funksjonsvariasjon. I mange kommuner har de tilbud om tilrettelagte kultur- og fritidsaktiviteter som f.eks. kjelkehockey, friidrett, dans, ridning, turn, musikkterapi, håndball, ski, svømming og bassengterapi osv.  Man kan søke på […]

Tilrettelagt fritid Les mer "