Opplæring kurs omsorg

OPPLÆRINGSPENGER

Opplæringspenger er en stønad du kan få fra Nav. Denne stønaden kan du ha rett på hvis du er borte fra jobb for å få nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemming eller en langvarig sykdom. Eksempler på dette kan være kurs på Frambu eller behandlingsreiser i utlandet. Du kan få opplæringspenger hvis: Du …

OPPLÆRINGSPENGER Les mer »