ortoser

Helsebutikk Resept Hjelpemidler bestilling

Bandagist / helsebutikk

En offentlig godkjent bandagistbutikk, også kjent som helsebutikk, utleverer utstyr på blå resept til dem med stomi, kateter, inkontinens og/eller proteser. Her finner du også næringsmidler, sårutstyr og kompresjonsbehandling, diabetesutstyr m.m. som er godkjent av HELFO. Dette er altså en type hjelpemiddelsentral og butikk for utstyr og hjelpemidler man ikke får via NAV Hjelpemiddelsentral eller …

Bandagist / helsebutikk Les mer »

Ortopediteknikk

Ortopediteknikk er et tverrprofesjonelt fagområde som omfatter alt som inngår i utvikling, tjeneste og leveranse av ortopediske hjelpemidler. Ortopediske hjelpemidler er definert i to hovedgrupper Assisterende teknologi refererer til et bredt spekter av hjelpemidler, tjenester, strategier og praksis for å løse problemer for mennesker med funksjonsvariasjon. Ortopediske hjelpemidler omfattes av dette begrepet. For barn med …

Ortopediteknikk Les mer »

Skroll til toppen