Søk
Lukk denne søkeboksen.

pleiepengeordningen

Nytt brev til Sørlandet sykehus ang. pleiepenger og legeerklæring

Den 15.03.24 sendte Løvemammaene et nytt brev til Klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus vedrørende spesialisterklæring ved søknad om pleiepenger. Les brevet nedenfor. Statsforvalteren i AgderHelse og sosialavdelingen Vedrørende spesialisterklæring ved søknad om pleiepenger – Klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse […]

Nytt brev til Sørlandet sykehus ang. pleiepenger og legeerklæring Les mer "

Pleiepenger, BUP og legeerklæring

Løvemammaene får daglig henvendelser fra fortvilte foreldre til barn med tilsyns- og pleiebehov som opplever at å søke pleiepenger blir veldig vanskelig i mangel på oppfølging og kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Utfordringene som løftes er at det kun er sykehuslege/lege i spesialisthelsetjenesten som kan skrive legeerklæring på pleiepenger. Når barna er ferdig utredet og diagnostisert, skrives

Pleiepenger, BUP og legeerklæring Les mer "

Brev om «en rausere pleiepengeordning»

Løvemammaene har sendt brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus for å opplyse om hvorfor representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om «en rausere pleiepengeordning» er så viktige for de det gjelder. Les brevet i sin helhet under. Vi erfarer at nåværende regjering ikke klarer å se nødvendigheten og nytteverdien av

Brev om «en rausere pleiepengeordning» Les mer "

Klargjøring rundt «ulønnet permisjon» ved pleiepenger

Endelig er et tydelig informasjonsskriv fra Arbeidstilsynet ang. den absolutte retten til fravær fra arbeid når man har sykt barn og klargjøring rundt fravær mens man mottar pleiepenger på plass på nettsiden deres. Dette har vi ventet på og sett frem til at skal komme på plass! Løvemammaene har jobbet lenge for at rettighetene til

Klargjøring rundt «ulønnet permisjon» ved pleiepenger Les mer "

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri

Norsk barnelegeforening har oppdatert den generelle veilederen i pediatri, kapittel 14, som omhandler trygdeytelser som pleiepenger, grunn- og hjelpestønad mv. I veilederen beskrives blant annet utforming og innhold i legeerklæring for de ulike stønadene, herunder legeerklæring for pleiepenger. Dette kan være nyttig å vise til overfor leger som kanskje ikke er helt oppdatert på nytt

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri Les mer "

Møte med Mímir Kristjánsson, Rødt

I dag var Løvemammaene på Stortinget i møte med Mímir Kristjánsson fra Rødt. Han var nysgjerrig på å høre mer om hullene i pleiepengeordningen og andre utfordringer vi støter på i møte med hjelpeapparatet. Det var styreleder Bettina Lindgren og varamedlem Marlene Ramberg som representerte Løvemammaene i dette møtet. Under møtet snakket vi om: Mímir

Møte med Mímir Kristjánsson, Rødt Les mer "

Møte med KS om forskuttering av pleiepenger

Løvemammaene var i dag i møte med avdelingsdirektør i forhandlingsavdelingen Hege Mygland og jurist Cathrine Gundersen Walding fra KS. KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS.  Møtet gjaldt behovet for å inkludere forskuttering av pleiepenger i hovedtariffavtalen til KS, nettopp fordi det er KS

Møte med KS om forskuttering av pleiepenger Les mer "

Brev til arbeidsgivere om pleiepenger og ulønnet permisjon

Løvemammaene får dessverre stadig henvendelser fra medlemmer og øvrige foreldre som opplever at arbeidsgivere krever at de søker ulønnet permisjon fra arbeid mens de mottar pleiepenger. Dette er en uriktig og lovstridig praksis. Arbeidsgivere har, som vi har presisert en rekke ganger, ikke anledning til å kreve at arbeidstakere søker ulønnet permisjon når de mottar

Brev til arbeidsgivere om pleiepenger og ulønnet permisjon Les mer "

Kjerkol tydeliggjør legers ansvar for å gi legeerklæring

Leger kan ikke nekte å skrive legeerklæring. Det slår helseminister Ingvild Kjerkol fast. Løvemammaene har tidligere i vår sendt brev til alle partier på Stortinget ang. leger i BUP og habiliteringstjenesten som nekter å skrive legeerklæring. I den anledning har flere politikere engasjert seg og vært i dialog med oss ifm. denne saken, der en

Kjerkol tydeliggjør legers ansvar for å gi legeerklæring Les mer "

Varslingsbrev til Stortinget om pleiepengeordningen

Løvemammaene har (igjen) sendt brev til medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ang. problematikken rundt at arbeidsgivere fortsatt pålegger eller forsøker å presse arbeidstakere til å søke om ulønnet permisjon mens de mottar pleiepenger. Vi erfarer også at enkelte medlemmer får beskjed om å si opp eller blir truet med oppsigelse dersom de motsetter

Varslingsbrev til Stortinget om pleiepengeordningen Les mer "

Søk