rapport

KORONAKOMMISJONENS RAPPORT – DEL 2

I dag ble Koronakommisjonens rapport del 2 lansert kl. 13:00. Vi har samlet hovedtrekk og utdrag fra rapporten her. Angående gruppen benevnt som sårbare barn, så er det lite dokumentasjon om hvordan tilbudet ble praktisert og hvem som egentlig defineres som sårbare, men fra tidligere rapport menes syke/funksjonshemmede barn å falle inn under begrepet. Det …

KORONAKOMMISJONENS RAPPORT – DEL 2 Les mer »

Stortinget

ENSTEMMIG STØTTE TIL RIKSREVISJONENS ANBEFALINGER

Tirsdag denne uken ble Riksrevisjonens rapport om helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser behandlet av politikerne på Stortinget. Løvemammaene skrev høsten 2021 om Riksrevisjonens rapport som slo alarm om alvorlige funn og fastslo at familier ikke får den hjelpen de har krav på! – Mange av familiene er i en vanskelig livssituasjon og må …

ENSTEMMIG STØTTE TIL RIKSREVISJONENS ANBEFALINGER Les mer »

ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Løvemammaene har vært med i kulissene i denne viktige rapporten om tjenester til sårbare barn og unge under pandemien. Vi har bidratt til utforming av intervjuer som våre medlemmer, herunder barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres søsken, hadde lyst til å bidra til i undersøkelsen. Del 2 av rapporten omhandler barn og unges egne …

ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Les mer »

Skroll til toppen