Søk
Lukk denne søkeboksen.

regionslag

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i Hadsel kommune

I dag fikk Løvemammaene Nord brev fra Hadsel kommune som takket for at regionslaget vårt har gjort dem oppmerksom på at de fremdeles opererte med nedre aldersgrense på ledsagerbevis på deres hjemmeside. Denne aldersgrensen er nå fjernet! Dette betyr at alle med barn som behøver ledsagerbevis i Hadsel kommune nå kan søke om dette på […]

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i Hadsel kommune Les mer "

Høringsinnspill ang. nedbygging av tilbud ved Klinikk Alta

Regionslaget vårt Løvemammaene Nord, som dekker Finnmark, Troms og Nordland, har levert skriftlig høringssvar til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ang. forslaget om nedbygging av dagkirurgien ved Klinikk Alta. Les høringsinnspillet fra Løvemammaene Nord under her. Representantforslag 94 S (2023–2024)fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Bård Hoksrud, Bengt Rune Strifeldt og Irene Ojala

Høringsinnspill ang. nedbygging av tilbud ved Klinikk Alta Les mer "

Endring av skolestruktur i Bodø

Regionslaget vårt Løvemammaene Nord har levert høringsinnspill til Bodø kommunes utkast til endring i skolestruktur. De er blant annet svært bekymret over forslaget om å flytte ungdomstrinnet fra Saltvern til Rønvik. Dere kan lese høringsinnspillet i sin helhet under her. Bodø kommune «Barnehage og skolebehovsplan for Bodø kommune 2024-2034: En bærekraftig struktur for framtida» Vi

Endring av skolestruktur i Bodø Les mer "

Anmodning om å fjerne aldersgrensen for TT-kort

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest har i dag sendt ut to brev til fylkeskommunene Vestland og Rogaland. Brevene inneholder anmodninger om å fjerne aldersgrensen for TT-kort i de respektive fylkene. Tilrettelagt transport (TT-kort) er et tilbud om alternativ transport for personer som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av sykdom eller funksjonshindring. Det er fylkeskommunen som

Anmodning om å fjerne aldersgrensen for TT-kort Les mer "

Nå kan du bli med på laget i ditt område!

Regionslagene våre trenger nye, trivelige og engasjerte medlemmer i styrene sine. Dette gjelder altså medlemmer over hele landet. Målet med regionslagene våre er blant annet å skape gode lokale tilbud for våre medlemmer, samt å påvirke lokalt. Derfor trenger vi deg! Har du litt tid til overs? Noe du brenner litt ekstra for? Lyst til

Nå kan du bli med på laget i ditt område! Les mer "

Senja kommune har lyttet til Løvemammaene Nord!

Etter tips fra flere av våre medlemmer i flere regioner, har Løvemammaene i det siste jobbet med ledsagerbillett på kino. De fleste kinoer tilbyr ikke dette på internett eller i app, slik som de ordinære billettene. Løvemammaenes regionslag Nord har sendt henvendelse til flere kinoer i regionen, og Senja kommune er først ut med å

Senja kommune har lyttet til Løvemammaene Nord! Les mer "

Gladsak fra Løvemammaene Vest

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest fikk for en tid tilbake nyss i at Hardangerbadet ikke tar imot ledsagerbevis. Dette ville Løvemammaene Vest gjøre noe med! Regionsstyret tok kontakt med Kvam kommune ang. bruk av ledsagerbevis på Hardangerbadet. Løvemammaene Vest oppfordret til kommunen til å prøve å få til en løsning. Kommunen og det private driftsselskapet har

Gladsak fra Løvemammaene Vest Les mer "

Nasjonal status på ledsagerbevis

Løvemammaene har over tid jobbet iherdig med å få fjernet nedre aldersgrense for ledsagerbevis i alle landets kommuner. Det har gitt resultater. Regionslagene våre har sendt ut flere anmodninger om å fjerne aldersgrensen til alle landets kommuner og mange har svart oss raskt og positivt med at de har tatt anmodningen til etterretning og fjernet

Nasjonal status på ledsagerbevis Les mer "

Søk