Søk
Lukk denne søkeboksen.

regjeringen

Brev om “en rausere pleiepengeordning”

Løvemammaene har sendt brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus for å opplyse om hvorfor representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om “en rausere pleiepengeordning” er så viktige for de det gjelder. Les brevet i sin helhet under. Vi erfarer at nåværende regjering ikke klarer å se nødvendigheten og nytteverdien av […]

Brev om “en rausere pleiepengeordning” Les mer "

Høringsinnspill til stortingsmelding om prioritering

Løvemammaene har sendt inn innspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding. Les innspillet i sin helhet under. Høringsinnspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner forstøtte, frihet og likestilling til hele familien.

Høringsinnspill til stortingsmelding om prioritering Les mer "

CRPD anbefalt inkorporert i menneskerettslovgivningen

I dag overleverte ekspertutvalget sin utredning om inkorporering av CRPD i norsk lov, på bestilling fra regjeringen. Ekspertutvalget har bestått av høyesterettsdommer Hilde Indreberg, professor Kjetil Mujezinovic Larsen og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs. CRPD står for FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). En inkorporering

CRPD anbefalt inkorporert i menneskerettslovgivningen Les mer "

Løvemammaene på innspillsmøte om fritid og kultur

I dag deltok Løvemammaene på innspillsmøte med regjeringen i Kultur- og likestillingsdepartementet i forbindelse med arbeidet med en handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. Det skal holdes tre møter totalt. Det var ressursperson for fritid og kultur i Løvemammaene, Camilla B. Rindahl, som representerte organisasjonen vår i dette møtet. Innspillsmøtene er for alle

Løvemammaene på innspillsmøte om fritid og kultur Les mer "

Innspill til den nye Opplæringsloven

Løvemammaene har igjen levert skriftlig høringsinnspill til den nye Opplæringsloven. Etter foregående høringsrunder i 2020 og 2021, foreligger nå et “endelig utkast” til Opplæringsloven og det er denne som er ute på høring. Her kan dere lese regjeringens forslag til ny Opplæringslov. Den skal etter planen gjelde fra august 2024. Tidligere har Løvemammaene levert inn

Innspill til den nye Opplæringsloven Les mer "

Innspillsmøte med CRPD-utvalget

I dag deltok Løvemammaene i innspillsmøte med CRPD-utvalget på Stortinget. Regjeringen har nemlig satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsvariasjon (CRPD) skal innlemmes i norsk lov. Utvalget inviterte derfor organisasjoner som representerer denne gruppen til å gi innspill til utredningen. Utvalget skal utrede inkorporering av

Innspillsmøte med CRPD-utvalget Les mer "

Viktige høringer på Stortinget

I dag representerte Marlene Ramberg, styremedlem i sentralstyret, Løvemammaene i noen av årets viktigste høringer på Stortinget, nemlig 1) “Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett” 2) “Representantforslag om hva det koster å være funksjonsnedsatt – et offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med

Viktige høringer på Stortinget Les mer "

MØTE MED HELSEMINISTEREN OM FASTLEGEKRISEN OG LØVEMAMMAENES HJELPETJENESTE

I dag var Lene Nilsen fra styret i Løvemammaene og Nina Bakkefjord, leder i Løvemammaenes hjelpetjeneste, i møte med helseminister Ingvild Kjerkol og hennes rådgivere. Lenes datter Lea på 4 år fikk også være med i møtet. Tema for møte var både fastlegekrisen og hvordan denne rammer syke barn og barn med behov for oppfølgning

MØTE MED HELSEMINISTEREN OM FASTLEGEKRISEN OG LØVEMAMMAENES HJELPETJENESTE Les mer "

DETTE ER IKKE BRA NOK!

I dag hadde Bettina Lindgren, Nina Bakkefjord, Beate Søraunet og Eline Grelland Røkholt fra Løvemammaene et møte med helseminister Ingvild Kjerkol på Helse- og omsorgsdepartementet. Vi hadde sett frem til dette møtet og var i grunnen spente på hva helseministeren hadde å si. Agendaen for møtet var aspekter ved oppfølging av alvorlig syke barn og

DETTE ER IKKE BRA NOK! Les mer "

REGJERINGSPLATTFORMEN: EN DEL BRA, MEN IKKE GODT NOK

Barn med kronisk sykdom og funksjonshemming har flere saker å glede seg over i regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men vi i Løvemammaene mener likevel at dette langt ifra er godt nok. Aller først, hva er egentlig en regjeringsplattform? En regjeringsplattform er en slags programerklæring, som de skal presentere for Stortinget. Den behøver ikke være

REGJERINGSPLATTFORMEN: EN DEL BRA, MEN IKKE GODT NOK Les mer "

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk