HAB HABU Rehabilitering

HABILITERING OG REHABILITERING

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i det enkelte barn og familiens livssituasjon og mål. Formålet er at barnet som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne for å kunne leve et mest mulig …

HABILITERING OG REHABILITERING Les mer »