Reiser Behandling Dekning

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. I utgangspunktet dekkes reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis.  Pasientreiser er eid av de 4 regionale helseforetakene: Helse […]

Pasientreiser Les mer "