familievern

FAMILIEVERNKONTORET

Familievernet er en nasjonal tjeneste alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan benytte seg av. Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt å tilby behandling, rådgivning og mekling. Du kan fritt velge hvilket familievernkontor du ønsker å benytte deg av. Det kan være at noen familievernkontor f.eks. har spesielle tilbud som passer …

FAMILIEVERNKONTORET Les mer »