smertebehandling hos barn, barn, smerter, barnepalliasjon, alvorlig syke barn

Smertebehandling av barn

Dersom barnet ditt plages av smerter, er det viktig å få hjelp til å håndtere det. Hvis du som forelder er urolig for barnets smertetilstand, er det viktig å bli tatt alvorlig i din bekymring. Smerteuttrykk skal observeres og tolkes. Det kan være lett å undervurdere eller feiltolke uttrykkene barnet gir, slik at det krever …

Smertebehandling av barn Les mer »