PREMATUR

Prematur brukes som benevning på barn født før 37. graviditetsukes utgang. Barn født mellom uke 33 og uke 36 betegnes som for tidlig født, fødsel i uke 29–32 som mye for tidlig født, og før uke 29 som ekstremt mye for tidlig født (ekstremprematur). I Norge fødes ca. 5% av alle barn for tidlig, men …

PREMATUR Les mer »