Søk
Lukk denne søkeboksen.

statped

statped, non-verbal, språkvansker, kurs, opplæring, tegnspråk, blind, hørelshemmet,

Statped

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en instans som gir spesialpedagogiske tjenester på landsbasis, til både kommuner (barnehage, skole, PPT) og fylkeskommuner (videregående, voksenopplæring), samt til enkeltpersoner. Kompetanseløftet som varer ut 2024 endrer Statped sitt oppdrag. Fra 2025 vil Statped tilby spesialisert kompetanse der barn og elever har […]

Statped Les mer "

tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

Tegnspråk

Norsk tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Norsk tegnspråk er det som kalles et gestuelt-visuelt språk, det betyr at en må bruke synet for å forstå tegnspråk.  For å formidle et budskap på tegnspråk må en bruke synlige bevegelser både med hendene, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Tegnspråkene er uavhengige av hørsel da

Tegnspråk Les mer "

Livshendelse alvorlig sykt barn Løvemammaene

PROSJEKTET LIVSHENDELSEN – ALVORLIG SYKT BARN

Løvemammaene har bidratt inn i prosjektet Livshendelsen – Alvorlig sykt barn, som er et prosjekt mellom Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Statped, NAV, Direktoraret for e-helse, Flekkefjord kommune og KS. Det er nemlig etablert en stor satsing der de skal utforske og jobbe frem løsninger slik at barn og unge med sammensatte behov og deres foreldre skal oppleve

PROSJEKTET LIVSHENDELSEN – ALVORLIG SYKT BARN Les mer "

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk