MERKNADER TIL STATSBUDSJETTET 2021 FRA LØVEMAMMAENES BARNEPALLIASJONSKOMITÉ

Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité har følgende merknader til statsbudsjettet 2021. PROGRAMKATEGORI 10.60 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNEN Kapittel 761 Omsorgstjeneste Regjeringen foreslår å øke det søkbare tilskuddet til lindrende enheter etter hospicefilosofien med 30 millioner kroner. Aktører som har etablert eller etablerer tilbud skal prioriteres. For å legge til rette for at flere frivillige aktører og stiftelser …

MERKNADER TIL STATSBUDSJETTET 2021 FRA LØVEMAMMAENES BARNEPALLIASJONSKOMITÉ Les mer »