Søk
Lukk denne søkeboksen.

statsforvalteren

Høring i Justiskomiteen på Stortinget

Løvemammaene har deltatt på muntlig høring i Justiskomiteen på Stortinget, samt sent skriftlig høringsinnspill, der vi har løftet klagerettigheter og den manglende rettssikkerheten til landets løvefamilier. Det var prosjektleder i Løvemammaenes hjelpetjeneste, Nina Bakkefjord, som deltok på den muntlige høringen på vegne av Løvemammaene. Dere kan se høringsinnspillet på Stortingets nett-tv. Nedenfor kan dere lese […]

Høring i Justiskomiteen på Stortinget Les mer "

“Vi trenger ikke forståelse eller medfølelse for krevende hverdager – vi trenger handling.”

Løvemammaene deltok i dag på muntlig høring i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Vårt innspill gjaldt hovedsaklig budsjettpotten til Statsforvalterne, som er alt for lav slik den er foreslått i Statsbudsjettet for 2024. Det var vår styreleder Bettina Lindgren som deltok på høringen på vegne av Løvemammaene. Nedenfor kan dere lese det muntlige innspillet vårt

“Vi trenger ikke forståelse eller medfølelse for krevende hverdager – vi trenger handling.” Les mer "

Brev til Statsforvalter ang. leger som nekter å skrive legeerklæring

Løvemammaene har sendt følgende brev til Statsforvalter der vi avslutningsvis anmoder Statsforvalter om å utarbeide et veiledningsskriv til landets BUP’er og habiliteringstjenester om legeerklæring i forbindelse med søknad om pleiepenger. Nedenfor kan dere lese brevet i sin helhet. Store utfordringer knyttet til pleiepenger for barn med psykiske lidelser og kognitive diagnoser. Organisasjonen Løvemammaene og Løvemammaenes

Brev til Statsforvalter ang. leger som nekter å skrive legeerklæring Les mer "

Konflikter mellom hjem og barnehage/skole

God kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og barnehage/skole er viktig for alle familier, og skal sikre at barnet får den oppfølgingen det trenger. Man hva gjør man når kommunikasjonen svikter, og samarbeidet ikke fungerer? Hva gjør man når man som foreldre opplever å ikke bli hørt, eller kanskje krenket og trakassert, av barnehagens eller skolens

Konflikter mellom hjem og barnehage/skole Les mer "

Kommune Sykt barn Omsorgsstønad

Omsorgsstønad fra kommunen

Utfører du særlig tyngende omsorgsoppgaver for ditt barn som er sykt eller har funksjonsvariasjoner som kommunen ellers hadde måtte gjøre, så kan du søke om omsorgsstønad fra din kommune. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste, uansett alder.  Kommunen bør sammen med deg finne ut hva de kan

Omsorgsstønad fra kommunen Les mer "

spesialisthelsetjenesten, barn på sykehus, pårørende, sykehusbarn, rettigheter på sykehus, sykehus

Spesialisthelsetjenesten

I Norge har vi fire regionale helseforetak som har ansvaret for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire helseforetakene er Spesialisthelsetjenesten omfatter Henvisning For å få behandling for somatiske eller psykiske lidelser som krever spesialisert behandling, må pasienten henvises fra primærhelsetjenesten. I hovedsak blir dette din fastlege. Alle har en juridisk rett til

Spesialisthelsetjenesten Les mer "

Fylkesmannen Søknad Klage

Statsforvalteren

Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak og tilsynsmyndighet på sentrale områder som kommunene har ansvar for. Statsforvalteren er klageinstansen dersom du får avslag på en søknad, ikke får oppfylt rettighetene dine, du har blitt behandlet feil eller noe galt har skjedd under oppfølging av f.eks. spesialisthelsetjenesten.  Dersom du er pasient,

Statsforvalteren Les mer "

Innspillsmøte med CRPD-utvalget

I dag deltok Løvemammaene i innspillsmøte med CRPD-utvalget på Stortinget. Regjeringen har nemlig satt ned et juridisk ekspertutvalg som skal utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsvariasjon (CRPD) skal innlemmes i norsk lov. Utvalget inviterte derfor organisasjoner som representerer denne gruppen til å gi innspill til utredningen. Utvalget skal utrede inkorporering av

Innspillsmøte med CRPD-utvalget Les mer "

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk