tegnspråk

Snapchat Malin

MALIN

Fast snapper for Løvemammaene.  Bor i Haugesund.  Samboer og forlovet med Adam og sammen har vi to barn Matheo (2019) og Melissa (2020)  Jeg er utdannet barnehagelærer med 60 studiepoeng i spesialpedagogikk og jobber i et team som heter Tett på, som er et team som følger opp barn med sammensatte behov. Matheo ble født tilsynelatende …

MALIN Les mer »

ASK hjelpemidler språk

ASK/symbolspråk

Barn og unge som grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse har lite eller manglende tale har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).  Det å kunne kommunisere er en menneskerettighet. Se CRPD – konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 2 og artikkel 24. Kommunikasjon er både språklig og ikke-språklig, og inkluderer i tillegg til …

ASK/symbolspråk Les mer »

tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

TEGNSPRÅK

Har du et barn som er hørselshemmet og har behov for tegnspråk så kan du få gode tips her. Alle barn har rett til å kommunisere!  Hva er så et tegnspråk?  Norsk Tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Tegnspråk et ikke norsk språk tillagt tegn, det er et eget språk.  Et …

TEGNSPRÅK Les mer »

Rull til toppen