Søk
Lukk denne søkeboksen.

tegnspråk

ASK hjelpemidler språk

ASK / symbolspråk

Barn og unge som grunnet sykdom eller funksjonsvariasjon har lite eller manglende tale har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det å kunne kommunisere er en menneskerettighet. Se FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsvariasjon (CRPD) artikkel 2 og artikkel 24. Kommunikasjon er både språklig og ikke-språklig, og inkluderer i tillegg til ord også bruk […]

ASK / symbolspråk Les mer "

statped, non-verbal, språkvansker, kurs, opplæring, tegnspråk, blind, hørelshemmet,

Statped

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en instans som gir spesialpedagogiske tjenester på landsbasis, til både kommuner (barnehage, skole, PPT) og fylkeskommuner (videregående, voksenopplæring), samt til enkeltpersoner. Kompetanseløftet som varer ut 2024 endrer Statped sitt oppdrag. Fra 2025 vil Statped tilby spesialisert kompetanse der barn og elever har

Statped Les mer "

tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

Tegnspråk

Norsk tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Norsk tegnspråk er det som kalles et gestuelt-visuelt språk, det betyr at en må bruke synet for å forstå tegnspråk.  For å formidle et budskap på tegnspråk må en bruke synlige bevegelser både med hendene, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Tegnspråkene er uavhengige av hørsel da

Tegnspråk Les mer "

Snapchat Malin

Malin

Fast snapper for Løvemammaene.  Bosted: Haugesund. Sivilstatus: Samboer og forlovet med Adam, og sammen har vi tre barn. Eldste mangler hele det indre øret, det vil si også selve balanseorganet, og er døv og tegnspråklig. Har fått Auditory Brainstem Implant og hører nå alarmer, bilfløyter, når vi roper navnet hans, latter og gråt, så får

Malin Les mer "

Søk