Skolemiljø – kapittel 9A

Dette kapittelet gjelder barn i grunnskole, videregående skole og elever som deltar i skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger. Hva gjør man om barnet ikke har det trygt og godt på skolen? Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse for krenking og mobbing, vold, diskriminering […]

Skolemiljø – kapittel 9A Les mer "