OVERGANGSSTØNAD

Er du enslig mor eller far og har barn under 8 år, vil overgangsstønaden vanligvis kun sikre deg inntekt i inntil 3 år. Når du har barn som trenger særlig tilsyn kan du få overgangsstønad frem til barnet ditt fyller 18 år. Legen må dokumentere den fysiske eller psykiske tilstanden til barnet. Dokumentasjonen må beskrive …

OVERGANGSSTØNAD Les mer »