funksjonshemmede barn, ytringsfrihet

INNSPILL TIL YTRINGSFRIHETSKOMMISJONEN – NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Organisasjonen Løvemammaene ønsker ved dette innspillet å sette fokus på ytringsfrihet for barn som lever med sykdom eller funksjonsnedsettelse. Vi er en organisasjon som jobber for å styrke og bevare disse barnas rettigheter og anser det dermed som uhyre viktig at barneperspektivet også blir vektlagt når Ytringsfrihetskommisjonen skal foreta sin gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i …

INNSPILL TIL YTRINGSFRIHETSKOMMISJONEN – NEDSATT FUNKSJONSEVNE Les mer »