ytringsfrihet

RETTEN TIL ET SPRÅK

Løvemammaene har i dag sendt innspill til Ytringsfrihetskommisjonen om hvor viktig det er å gi barn og unge retten til et språk for å kunne sikre ytringsfriheten deres. Vi har derfor fokusert på at symbolspråk/ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon) i vårt høringsinnspill. Les hele innspillet vårt under her. Innspill til NOU 2022:9 En åpen og …

RETTEN TIL ET SPRÅK Les mer »

funksjonshemmede barn, ytringsfrihet

INNSPILL TIL YTRINGSFRIHETSKOMMISJONEN – NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Organisasjonen Løvemammaene ønsker ved dette innspillet å sette fokus på ytringsfrihet for barn som lever med sykdom eller funksjonsnedsettelse. Vi er en organisasjon som jobber for å styrke og bevare disse barnas rettigheter og anser det dermed som uhyre viktig at barneperspektivet også blir vektlagt når Ytringsfrihetskommisjonen skal foreta sin gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i …

INNSPILL TIL YTRINGSFRIHETSKOMMISJONEN – NEDSATT FUNKSJONSEVNE Les mer »

Rull til toppen