ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።
ኣብ ሞልደ ዝራኸቡ ወለዲ
18:00 ናብ 21:00 - 24. April 2024
Løvemammaene Midt arrangerer foreldresamling for løveforeldre i Molde, den 24. april 2024 kl. 18-21 🧡🦁 ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ድሮ ነታ ኣላዪት ህጻናት ወይ ተሓጋጋዚት ጥራይ ውሕስና ግበራ! 😍 ቀልቢ! ምዝገባ!
På denne foreldresamlingen får dere informasjon om rettigheter, lovverk og veiledere, gode råd, søknad og klage, og andre tilbud som finnes. Passer særlig godt for «nybakte» løveforeldre og alle foreldre som strever med å finne fram i rettighetsjungelen. Det blir en solid rettighetskveld med andre ord 💡📚
ኣብ መወዳእታ ጽቡቕ መግቢ ክቐርብ እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ጽቡቕ ዕላል ከነስተማቕሮ ንኽእል 🥰
ሕቶታት እንተሃልዩኩም ወይ ኣብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ሓገዝ ምስ እትደልዩ፡ ብሓገዝ እውን ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። 🤗 ዘይውሕድ ኣብ ሓንቲ ጃልባ ምስ ካልኦት ምርኻብን ካብ ተመሳሳሊ ናይ ህይወት ኩነታት ዝነበሩን ንነዊሕ እዋን ተመኩሮ ዘጥረዩን ሰባት ደገፍ ምርኻብን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማእከል ቅልውላው ኣብ ዘለኻሉን ብዘይካ ማራቶን ክትጅምር ከለኻን ኣዝዩ ክቡር እዩ። መስመር መዛዘሚ ( ከምቲ ሕጂ ብጭቡጥ ናይ ሓደ ነገር ወይ ካልእ መርመራ ዘለዎ ቆልዓ ምውላድ) 🧡
እቲ ምእካብ ካብ መርመራ ነጻ ስለዝኾነ ክትሳተፍ ኣባል ክትከውን ኣየድልየካን እዩ። ሓደስቲ ወለዲ ኣንበሳ፡ ማእከላይ ደረጃ ወይ ገዳይም ተጋደልቲ ክትመጹ ተስፋ ንገብር 😊
ናጻ ክትሳተፍ! 👍
እቲ ናይ ወለዲ ኣኼባ ኣብዚ እዩ ዝካየድ፤
BUP Molde, inngangen på Knausen
24. april 2024 kl. 18:00 – 21:00
Adresse: Nøisomhedvegen 12, 6416 Molde
ሕቶታት፡ midt@lovemammaene.no
Foreldresamlingene arrangeres med støtte fra helseforetaket Helse Midt og regionslaget vårt LM Midt 🏥

ኣዳላዊ

ናብ ደገ ምልኣኽ

ኣንፈት

ምድላይ