ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።
Foreldretreff i Lillestrøm og omegn
18:00 ናብ 21:00 - 15. June 2023
Løvemammaene inviterer løveforeldre til foreldretreff på Scandic hotell i Lillestrøm torsdag 15.6. kl. 18:00. Møtes i restauranten som heter Gastro.
Har du et barn med sykdom/funksjonsvariasjon (eller som har hatt det tidligere) og bor i Lillestrøm og omegn? 🧡 ምናልባት ቁሩብ ምውጻእ የድልየካ ድዩ፣ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘሎ ሰብ ክትራኸብ እውን ትደሊ? 🧡 Diagnoseuavhengig treff! Enten du har barn med hørselshemming, ADHD, psykiske lidelser, CP, epilepsi, somatisk sykdom, som er under utredning eller som har gått bort – alle er velkomne til å bli med 🧡
ኣዴታት ኣንበሳ ንኹሉ ኣብ ብርጭቆ/ኩባያ ጽቡቕ ነገር (ዘይኣልኮላዊ መስተ) ንዝመጽእ ሰብ ይሕክምዎ። 🦁 እቶም ገለ ክበልዑ ዝደልዩ ብርግጽ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።
ክትመጹ/ክትመጹ ተስፋ ንገብር! 🧡
Adresse: Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm
Kontaktperson: Sandra
sandra@lovemammaene.no

ኣዳላዊ

ናብ ደገ ምልኣኽ

ኣንፈት

ምድላይ