ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።
Foreldretreff i Sandnessjøen og omegn
19:30 ናብ 22:00 - 20. June 2023
Løvemammaene Nord inviterer både løvemammaer og løvepappaer til foreldretreff den 20. juni kl.19:30 på Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen. Treffet er helt uformelt og det er bare å komme som du er! 🥰
Har du et barn med sykdom eller funksjonsvariasjon, under utredning eller har du hatt, og bor i Sandnessjøen og omegn? Trenger du kanskje å få luftet deg litt samtidig som du ønsker å møte noen i samme situasjon?
እዚ ካብ መርመራ ነጻ ዝኾነ ምትእስሳር እዩ።🦁
ናይ ምስማዕ ጸገም፡ ADHD፡ ሕማም ኣእምሮ፡ CP፡ ምጉዳል ምርኣይ፡ መንሽሮ፡ ጸገም ቆርበት፡ ናይ ምዕባለ ስንክልና፡ ኣዝማ፡ ሳሕቲ ዝረአ ምርመራ፡ ኦቲዝም፡ ቅድሚ ግዜኡ ምውላድ - ቁምነገር የብሉን ኩሉ ሰብ ድማ ጽቡቕ ዕድል ኣለዎ!🤩
ኣዴታት ኣንበሳ ንኹሉ ኣብ ብርጭቆ/ኩባያ ጽቡቕ ነገር (ዘይኣልኮላዊ መስተ) ንዝመጽእ ሰብ ይሕክምዎ።🥤☕️
እቶም ገለ ክበልዑ ዝደልዩ ብርግጽ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።
ክትመጹ/ክትመጹ ተስፋ ንገብር!🥰🦁
Nb! Foreldretreff er ikke bare for medlemmer😊
Kontaktperson: Katrine
Send mail om du har spørsmål:
nord@lovemammaene.nord@ፍቕሪ ማማነ.ቁ

ኣዳላዊ

ናብ ደገ ምልኣኽ

ኣንፈት

ምድላይ