Søk
Lukk denne søkeboksen.

TRAVEL NOVEMBER FOR BÆRE SAMMEN

I løpet av november måned har prosjektleder i Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, holdt flere foredrag om livet med alvorlig sykt barn, om sorg og om ulike sider ved barnepalliasjonslivet.

På fagdag for etikk i lindrende omsorg og behandling i Indre Østfold kommune, var temaet etikk i barnepalliasjon. Der fikk helsepersonell innsikt i mange avveininger som en familie hele tiden står i med sitt barn, om etiske og filosofiske sider ved sorg, og det å leve med alvorlig sykdom slik det erfares fra foreldreperspektivet.

Et oppdrag gikk til en foreldresamling på Østlandet i en diagnosespesifikk foreldreforening, som hadde ønsker om et innlegg om ventesorg, om sorgen mens barnet ennå lever. Det var en utrolig flott gjeng foreldre, og noen timer tettpakket av sterke temaer.

Sist gikk turen til Alta og deltakelse på Seminar om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn i regi av FFO. Deltakerne fikk en grundig innføring i nåværende lovverk og rettigheter, og Eline holdt et innlegg om det å ha barn i skolen som trenger tilrettelegging både innenfor tilpasset opplæring, i nærskolen, som spesialundervisning og på spesielt tilpasset avdeling eller skole.

Vi takker for invitasjonene til å komme til alle de ulike stedene, og for muligheten til å dele informasjon om livet med alvorlig sykt barn både innenfor familielivet, i helse og oppvekst.

Bære sammen søker i disse dager midler for 2023, og håper å kunne fortsettte med denne typen arbeid til neste år. Dersom det er ønskelig med foredrag/innlegg fra oss, er det bare å ta kontakt via vår e-post: baresammen@lovemammaene.no

Søk