Søk
Lukk denne søkeboksen.

TUSEN TAKK!

takkebrev løvemammaene

Vi ønsker å rette en stor takk til Prima Assistanse avd. Follo/Østfold som i år valgte å gi Løvemammaene en julegave pålydende 8 500 kr. Det setter vi stor pris på!

Løvemammaene har valgt å øremerke denne gaven til kampen vår for BPA til barn og BPA med helsehjelp, som blir en av våre viktigste kampsaker i 2021. Det passer også veldig fint i og med at Prima Assistanse jobber for mye av det samme som oss, nemlig gode BPA-ordning til folk.

BPA-utvalget skal levere sin innstilling i 2021 og vårt fokus vil være å ha møter både med samarbeidspartnere, BPA-utvalget og stortingspolitikere, samt levere verdifulle og viktige innspill på barne- og ungdomsperspektivet til utvalget innen den tid.

Vi er svært takknemlige for denne rause og flotte julegaven!
Den kommer godt med for en organisasjon som driftes utelukkende på medlemskontingenter og innsamlede midler.

Tusen takk Prima Assistanse avd. Follo/Østfold!

Søk