Søk
Lukk denne søkeboksen.

Tvang mot barn i fokus på Sørlandet sykehus

I ettermiddag var vår styreleder Bettina på besøk hos bioingeniører, leger og øvrig helsepersonell ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Sørlandet sykehus. Hun holdt foredrag om tvangsbruk mot barn i helsevesenet i forbindelse med blodprøvetaking og andre vanskelige medisinske prosedyrer.

Løvemammaene har hatt et særlig fokus på dette tema de siste årene, og kommer til å fortsette å ha det i årene som kommer. Både pårørende, relevante fagforeninger og helsepersonell kan sammen klare å skape barnevennlige sykehus!

Spesielt fremhevet Bettina viktigheten av at helsevesenet i større grad tar i bruke visuelle hjelpemidler og symbolspråk/alternativ og supplerende kommunikasjon, for en mer bedre tilnærming og gjennomføring hos de minste barna, de barna som ikke har verbalt språk og de med kognitive utfordringer. Og at de er særlig bevisste i sin tilnærming til barn som ikke kan bevege seg og dermed gjøre fysisk motstand.

Det var en engasjert gjeng i salen og flere gode spørsmål til slutt, noe vi alltid setter stor pris på å få. God dialog er essensielt for å skape forandring. Vi takker for at vi ble invitert, og besøker gjerne de mange som jobber med våre barn og unge på Sørlandet sykehus igjen ved en senere anledning!

Søk