Søk
Lukk denne søkeboksen.

VARME OG PROFESJONALITET – HÅND I HÅND?

barnepalliasjon, boblelampe

Hvordan er det egentlig å leve i familier med barn og ungdom som er i palliativt løp? Og hvordan kan man på best mulig måte ivareta familiene som fagperson?

Dette var to av temaene de ansatte på Haukåsen skole ønsket svar på da de inviterte Marlene Ramberg og Catharina Dørumsgard fra Løvemammaenes barnepalliasjonskomité til sin fagdag tirsdag 26. oktober.

Catharina holdt første del av foredraget. Hun fortalte litt om livet til sønnen Oscar som ble født i Colombia i 2004 og døde av en udiagnostisert degenerativ sykdom i 2018. Deretter snakket hun om hva utdanningen og erfaringen som spesialpedagog i ungdomsskole har lært henne. Kombinert med 11 år som mamma til et alvorlig sykt barn, har denne yrkesbakgrunnen gitt henne mange tanker om hvordan man på best mulig måte kan møte foreldre som står i veldig vanskelige situasjoner. Deretter fortalte Catharina litt generelt om Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære Sammen og om arbeidet som utføres i prosjektet. Til slutt snakket hun om kommunikasjon og tillit. Hun eksemplifiserte situasjoner som kan være utfordrende både for fagpersoner og foreldre og kom med forslag til hvordan disse kan løses. Deltagerne fikk også høre om hvordan barnepalliasjonskomiteen jobber med akkurat disse problemstillingene.

I del to av foredraget, fortalte Marlene om livet med datteren Novalie som har den degenerative sykdommen INCL. Tilhørerne fikk et gripende innblikk i hvordan det er å ha et barn som mister ferdigheter. Et friskt barn som elsket å kle seg ut til karneval er nå fullstendig pleietrengende. Marlene snakket om hvordan sorgen over det som aldri skal bli ikke må få lov til å overskygge det som er livet her og nå. At alle små øyeblikk, all latter, spøk og hverdagsopplevelser er så utrolig viktige når man står i denne tøffe situasjonen. Hun delte også sine tanker om hvordan fagpersoner kan vise at de virkelig ser barnet bak diagnosen.

Vi i Løvemammaene er veldig takknemlige for å bli invitert til denne typen fagdager. Samarbeidet med de som jobber aller nærmest barna våre er utrolig viktig og det er godt for oss å møte så engasjerte fagfolk som personalet ved Haukåsen skole. Vi kommer gjerne tilbake!

Søk