Søk
Lukk denne søkeboksen.

Varslingsbrev til Stortinget om pleiepengeordningen

Løvemammaene har (igjen) sendt brev til medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ang. problematikken rundt at arbeidsgivere fortsatt pålegger eller forsøker å presse arbeidstakere til å søke om ulønnet permisjon mens de mottar pleiepenger. Vi erfarer også at enkelte medlemmer får beskjed om å si opp eller blir truet med oppsigelse dersom de motsetter seg dette. Løvemammaene har påpekt at det haster å finne en løsning på problemet!

Nedenfor kan dere lese brevet som vi har sendt til alle stortingsrepresentantene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, som er den komiteen på Stortinget med ansvar for pleiepengeordningen.

Løvemammaene logo brev

Manglende arbeidstakerrettigheter og feilaktige oppsigelser pga. arbeidsgivers feiltolkning av AML.

Kjære medlemmer i arbeids- og sosialkomiteen.

Løvemammaene får daglige henvendelser fra foreldre som står i fare for å miste sine arbeidstakerrettigheter, og som pålegges å søke ulønnet permisjon fra arbeid, eller som trues med oppsigelse dersom de ikke gjør det, grunnet at de mottar pleiepenger.

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien, og har over 6500 medlemmer.

Vi har tidligere løftet bekymringer om arbeidsgivere som feiltolker arbeidsmiljølovens kapittel 12 § 12-9 om arbeidstakeres rett til permisjon. Vi erfarer at uttrykket «permisjon» tolkes av mange arbeidsgivere som at arbeidstaker skal søke ulønnet permisjon. Dette er jo selvfølgelig feil, men flere og flere arbeidsgivere står hardnakket på at dette er gjeldende. Ulønnet permisjon mens man mottar pleiepenger medfører at arbeidstaker risikerer å miste både inntekt og rettigheter i Folketrygden, men det gjør også at arbeidstaker ikke har rett til å komme tilbake til arbeid dersom det lar seg gjøre før endt permisjonsperiode – noe som ikke akkurat er i tråd med målet om å beholde tilknytningen til arbeidslivet. Grunnen til at man risikerer å miste inntekt og rettigheter, er fordi man kan få helt eller delvis avslag på søknad om pleiepenger i juli, og om man da har ulønnet permisjon ut året, så har man ikke rett til å komme tilbake i arbeid og blir dermed stående uten eller med redusert inntekt i flere måneder – og kan samtidig miste retten til andre ytelser i Folketrygden.

I 2019 svarte statsråd Anniken Hauglie at arbeidsgivere ikke har anledning til å kreve at arbeidstakere tar ulønnet permisjon. Det samme opplyser NAV ettertrykkelig om på sine sider. Likevel fortsetter arbeidsgivere å presse arbeidstakere til å søke ulønnet permisjon. Mange av våre medlemmer som nekter dette, havner i konflikt med arbeidsgiverne sine, og noen får beskjed om å si opp eller trues med oppsigelse dersom de ikke søker/signerer. Dette er foreldre som står i allerede svært krevende hverdager, som får en ekstra byrde med arbeidsgiverkonflikt på toppen. Det er i tillegg mektige arbeidsgivere de står overfor, som bl.a. fylkeskommuner, kommuner og store, anerkjente selskaper, så situasjonen blir fort «David mot Goliat», og foreldrene gir opp.

Det haster å finne en løsning på dette.

Med vennlig hilsen
Bettina Lindgren, styreleder i Løvemammaene

Søk