Søk
Lukk denne søkeboksen.

Vårt arbeid

Les mer om vårt arbeid, både interessepolitisk, i hjelpeapparatet, gjennom våre samarbeidspartnere, overfor våre medlemmer og internt i organisasjonen vår.

Aktuelt

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Foredrag, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Foredrag om livet med alvorlig syke barn 

17. nov 2023

Aktuelt, BPA, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Likestilling, Vårt arbeid

Innspillsmøte om BPA på Stortinget

15. nov 2023

Aktuelt, Interessepolitisk arbeid, Kommunale tjenester, Ledsagerbevis, Likestilling, Regionslag, Vårt arbeid

Nasjonal status på ledsagerbevis

13. nov 2023

Aktuelt, NAV, Regionslag, Vårt arbeid

Møte med barneteamet i NAV HMS Nordland

13. nov 2023

Aktuelt, Foreldresamling, Livet med sykt barn, Regionslag, Vårt arbeid

Foreldresamling i Sør-Trøndelag

10. nov 2023

Aktuelt, Fritid og kultur, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Likestilling, Livet med sykt barn, Universell utforming, Vårt arbeid

Løvemammaene på innspillsmøte om fritid og kultur

6. nov 2023

Aktuelt, Interessepolitisk arbeid, Kommunale tjenester, Ledsagerbevis, Likestilling, Regionslag, Vårt arbeid

Lørenskog har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

5. nov 2023

Aktuelt, Historier fra medlemmer, Livet med sykt barn, Løvemammatips, Vårt arbeid

Løvemamma med boklansering

1. nov 2023

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Vårt arbeid

Høringsinnspill om rettssikkerhet til løvefamilier

31. okt 2023

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Søsken som pårørende, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Søsken som pårørende i fokus på SUS

31. okt 2023

Aktuelt, Interessepolitisk arbeid, Vårt arbeid

Samarbeidsmøte med NITO BFI

30. okt 2023

Aktuelt, Bære sammen, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Fagdag for Nittedal kommune

27. okt 2023

Aktuelt

Nesodden kommune og Nittedal kommune uten aldersgrense for ledsagerbevis

26. okt 2023

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Vårt arbeid

Høring i Justiskomiteen på Stortinget

25. okt 2023

Aktuelt, Bære sammen, Foredrag, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Løvemammaene på Starthjelpkurs på Ullevål sykehus

25. okt 2023

Aktuelt, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Kommunale tjenester, Ledsagerbevis, Vårt arbeid

«Vi trenger ikke forståelse eller medfølelse for krevende hverdager – vi trenger handling.»

23. okt 2023

Aktuelt, Barnepalliasjon, Digitalisering, Høring, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Høringsinnspill angående utsatt innsyn for innbyggere i Pasientens prøvesvar

23. okt 2023

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Foredrag, Hjelpetjenesten, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Bære sammen foredrag for foreningen DEBRA

21. okt 2023

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Medisin og ernæring, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Fagdag om legemidler til barn

20. okt 2023

Aktuelt, Interessepolitisk arbeid, Livet med sykt barn, NAV, Pleiepengeaksjonen, Stønader og ytelser, Vårt arbeid

Møte med SV om pleiepenger

19. okt 2023

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Spesialisthelsetjenesten, Vårt arbeid

Fagdager om barn på NLSH Vesterålen i Stokmarknes

18. okt 2023

Aktuelt, Livet med sykt barn, Medlem i Løvemammaene, Regionslag, Vårt arbeid

Badebilletter til løvefamilier fra Løvemammaene Nord

13. okt 2023

Aktuelt, Barnepalliasjon, BPA, Interessepolitisk arbeid, Pleiepengeaksjonen, Vårt arbeid

Dette sier statsbudsjettet om familier med store pleie- og omsorgsbehov

6. okt 2023

Aktuelt, Bære sammen, Barnepalliasjon, Fagdag, Foredrag, Livet med sykt barn, Vårt arbeid

Løvemammaene på fagdag i Karmøy kommune

3. okt 2023

Aktuelt, Interessepolitisk arbeid, Pleiepengeaksjonen, Spesialisthelsetjenesten, Stønader og ytelser, Vårt arbeid

Viktig oppdatering i generell veileder i pediatri

1. okt 2023

Aktuelt, Innspill, Interessepolitisk arbeid, NAV, Pleiepengeaksjonen, Stønader og ytelser, Vårt arbeid

Møte med Mímir Kristjánsson, Rødt

29. sep 2023

Aktuelt, Skole

Gamify – alternativ opplæringsarena

28. sep 2023

Aktuelt, Innspill, Interessepolitisk arbeid, Pleiepengeaksjonen, Vårt arbeid

Møte med KS om forskuttering av pleiepenger

28. sep 2023

Aktuelt, Rettigheter

Ny opplæringslov fra august 2024 – fra spesialundervisning til «individuelt tilrettelagt opplæring»

27. sep 2023

Aktuelt, Kommunale tjenester, Ledsagerbevis, Likestilling, Livet med sykt barn, Regionslag, Vårt arbeid

Høylandet kommune har fjernet aldersgrensen for ledsagerbevis

25. sep 2023

Søk