Søk
Lukk denne søkeboksen.

VEL HEIM – ET PROSJEKT OM OVERGANGEN FRA SYKEHUSET TIL HJEMMET

sykehusbarn, ambulanse, vel heim, helse vest

Helse Vest har invitert Løvemammaene til å være brukerrepresentant inn i et delprosjekt som heter “Vel heim”, der Helse Vest skal ha fokus på overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommune/hjem.

Helse Vest har de siste årene hatt et hovedprosjekt “Alle møter” som omhandler all kontakt og møter mellom pasienter og spesialisthelsetjenesten. I dette prosjektet har det vært ulike delprosjekter de siste årene, som blant annet SMS-påminnelse før timeavtaler, alle timeavtaler inn på nettstedet til Helse-Norge, mulighet for å stille spørsmål til time/endre tid for time digitalt m.m. Det digitale tilbudet til pasientene blir stadig utviklet for at tjenestene skal være mer sømløse, samt for at vi skal kunne ta kontakt med sykehuset når vi har tid og ikke bare i telefontiden.

Helse Vest har invitert Løvemammaene til å være brukerrepresentant inn i et delprosjekt som heter “Vel heim”, der Helse Vest skal ha fokus på overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommune/hjem. I denne delen av prosjektet skal man se på de ulike fasene i en utskrivelse, blant annet epikriser. Senere skal arbeidsgruppen i brukerutvalget se på prosessen som foregår i tiden før man skal reise hjem på sykehuset og ved utskrivelsesmøter. I prosjektet representerer styremedlem Lene Nilsen Løvemammaene som brukerrepresentant og hun var i slutten av november med på et to-dagers oppstartsmøte. Der holdt Lene et innlegg om organisasjonen vår og de ulike utfordringene man kan møte på som løvemamma slike utskrivelsesprosesser og overgangsfaser.

I løpet av disse dagene ble arbeidsgruppen enige om å se på epikrise-malen til Helse Vest, ta det beste fra alle de ulike malene som eksisterer og lage en veileder for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om hva som er viktig at står i denne.

Løvemammaene ønsker at alle skal få delta med sin brukerstemme i dette prosjektet da epikrisen ofte er klipp-og-lim fra tidligere journalskriv, samt mellom sykehuset og kommune/hjem. Derfor er deres stemme så viktig i det videre arbeidet med både overgang og veileder. Løvemammaene vil sammenfatte alle disse tilbakemeldingene og gi disse til Helse Vest sin arbeidsgruppe. Alle tilbakemeldinger blir anonymisert før de sendes fra oss til Helse Vest.

Løvemammaene oppfordrer alle til å skrive en e-post til lene@lovemammaene.no med stikkord om hva dere mener er viktig i en epikrise og overgang fra sykehus til hjemmet.

Obs! Ikke oppgi sensitive opplysninger i e-posten!

Søk