Søk
Lukk denne søkeboksen.

VELLYKKET FAGDAG OM KOMMUNALE FORSKJELLER

Denne helgen arrangerte vi fagdag sammen med FFO Viken. Tema for dagen var «Hvor du bor betyr alt!» og handlet om de store kommunale forskjellene, og fagdagen foregikk på Quality Airport Hotel Gardermoen den 26. mars.

Fagdagen dreiet seg hovedsakelig om det kommunale helse- og omsorgstilbudet, fordi hvor du bor betyr alt! Det er nemlig slik for funksjonshemmede at din postkode kan være forskjellen på et liv i isolasjon og et liv med mening.

Innledningsvis holdt Tiktok-profilen Morten «Rulle» et humoristisk innslag. Det var rungende latter i hele salen!

Gjennom dagen holdt representanter fra FFO Viken, Løvemammaene og Pasient- og brukerombudet foredrag basert på egne erfaringer og kunnskap. Dagen ble avsluttet med paneldebatt med politikere fra Senterpartiet, Krf, SV, Rødt, Venstre, Frp og Høyre i Viken. Arbeiderpartiet møtte dessverre ikke. Innledningsvis til denne debatten fikk salen og politikere høre to svært ulike historier fra løvemammaene Helle og Carina om den kommunale hjelpen de har fått i to forskjellige kommuner.

Deltakerne fikk et unikt og godt innblikk i hvordan det kommunale tjenestetilbudet oppleves fra funksjonshemmede selv, samt et dypdykk i hvorfor vi har så store kommunale forskjeller og hva det gjør med innbyggerne. Hvordan blir man møtt som usynlig syk i kommunene? Hvorfor får en familie med et multihandikappet barn lite hjelp i en kommune, og langt mer hjelp på den andre siden av kommunegrensen? Er velferdsflyktninger kommet for å bli, eller kan vi gjøre noe med det?

Dette var en fagdag som flere kommunalt ansatte burde fått med seg! De er en veldig viktig brikke i funksjonshemmedes liv – og derfor er det også essensielt at vi samhandler på flere plan. Vi håper derfor at enda flere deltar til høsten – da skal vi arrangere ny fagdag i samarbeid med FFO Viken!

Søk