Søk
Lukk denne søkeboksen.

VELLYKKET PROSPERA-PROSJEKT

I kveld ble det avholdt en høytidelig overrekkelse av leveransen fra Prospera, etter et 3 måneders prosjekt for Løvemammaene basert på frivillig innsats der et team dyktige og engasjerte mennesker fra næringslivet donerer sin tid og kompetanse.

Prosjektet har langt på vei hjulpet Løvemammaene med å peke ut en enda tydeligere retning, definere verdier, prinsipper og målsetninger, etablere en driftsmodell, strategier for å sikre midler og realisering av målene våre og hvordan bli en bærekraftig organisasjon, samt konkretisere fremtidsplanene vi har i større grad. Vi har stor tro på at Løvemammaene vil dra stor nytte av denne leveransen!

Med dette prosjektet har vi ikke bare lært mye om oss selv og som organisasjon, men vi har også fått mye verdifull kunnskap og informasjon som vil gagne organisasjonen og våre medlemmer på sikt.

Løvemammaene er utrolig takknemlige overfor Prospera-stiftelsen og teamet som har gjort en så formidabel innsats på frivillig basis for å hjelpe oss med å bli enda bedre. Nå gleder vi oss til å implementere driftsmodell og strategier på nyåret! Vi har spennende tider i vente.

Tusen takk til Magnus Vøllo og Lene Egeli fra Prospera-stiftelsen, og hjertelig takk til «the dream team»: Lene Bråtesveen, Bjørn Borgen, Anne Kathrine Arnesen, Anders Eriksen-Volle, Helene Miller og Sven Iversen. Makan til flotte, dyktige og rause mennesker skal man lete lenge etter!

Til stede ved overleveringen var vår styreleder Bettina Lindgren, prosjektleder i Løvemammaenes hjelpetjeneste Nina Bakkefjord og styremedlem Camilla Nilsen. I tillegg deltok styremedlemmer Jannicke Sivertsen og Gunn Helen Ege digitalt (de to sistnevnte fikk dessverre ikke kake!)

Søk