Søk
Lukk denne søkeboksen.

VIKTIG INFORMASJON OM PLEIEPENGER TIL ARBEIDSGIVERE

NAV, pleiepenger

Gode nyheter til alle pleiepengemottakere som har fått krav om å ta ulønnet permisjon!

Vi har fått utallige henvendelser fra medlemmer og øvrige foreldre som har vært fortvilet over at arbeidsgivere har krevd at de tar ut ulønnet permisjon fra jobb mens de går på pleiepenger. Dette har Løvemammaene hele tiden vært tydelige på at foreldre ikke må gjøre, da de vil miste inntektsgrunnlaget sitt ved å ta ulønnet permisjon. Vi har gitt klar beskjed om at pleiepenger er gyldig fravær fra jobb på lik linje som sykepenger og foreldrepenger er, og at dette beror på at arbeidsgivere ikke kjenner godt nok til lovverket eller misforstår lovverket.

Løvemammaene sitter i det nasjonale brukerpanelet til NAV «Team sykdom i familien», der vi blant annet har jobbet med den digitale pleiepengesøknaden og flere andre viktige saker. En av sakene vi har problematisert og løftet inn i brukerpanelet har vært nettopp disse urimelige kravene fra arbeidsgivere om at man må søke ulønnet permisjon. Nå har vi det endelig svart på hvitt på NAV sine sider – skrevet i klartekst:

«Den ansatte trenger ikke å søke om ulønnet permisjon for fravær som skyldes pleie av sykt barn. Pleiepenger gir rett til lovlig fravær fra arbeidet etter arbeidsmiljøloven.»

Dere kan nå henvise til denne linken dersom deres arbeidsgiver krever at dere skal søke ulønnet permisjon.

Nav skal også legge denne informasjonen på siden de har for arbeidsgivere.

Det nytter å gi beskjed og det nytter å være medlem i Løvemammaene!

Skjermbilde fra NAV.no

Søk