WAQAR

Varamedlem i regionslaget Løvemammaene Sør-Øst, og fast snapper på Snapchat-kanalen.

Bor i Oslo.
Gift med Ayesha, og sammen har vi barna Adam (2014) og Zara (2019).

Daglig leder i Dar Fotografi, der jeg jobber med filmproduksjon og fotografering. Jobber også mye med veldedighet/pengeinnsamling til gode formål. Har vært fast snapper og informasjonsformidler i Løvemammaene siden 2021, og ble med i styret Løvemammaene Sør-Øst som varamedlem i 2023. 

Eldste sønnen min Adam er et løvebarn. Han har diagnosene autisme og utviklingshemming. I jula 2018 fikk Adam akutt leversvikt pga influensa. Han måtte fort levertransplanteres. Han ble lagt i kunstig koma og dialyse, og ble satt på prioritert venteliste i 72 timer i hele Skandinavia. Men det kom ingen lever. Blodverdiene steg og det kom til et punkt hvor det var stor fare for hjerneskade. Alternativet nå var å ta en bit av min lever og gi den til Adam, men legene nektet å ta en del av min lever siden jeg også hadde influensa og var syk. Mammen til Adam var gravid på dette tidspunktet, så heller ikke hun kunne donere. Det hele endte opp med at alle mine tre søsken meldte seg frivillig til å donere til Adam. Lillesøsteren min, Tehmina, var en perfekt match og donerte til slutt en del av sin lever slik at Adam kunne leve videre. Operasjonen var det fjerde tilfellet i hele Norge der man tok en lever fra en såkalt living donor (levende donor). 

Spørsmål jeg ofte får på Snapchat:

  • Hvorfor er det alltid du som er med Adam på sykehus?
    Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skal ta hovedansvaret for Adam, spesielt pga. at vi er veldig ofte innlagt på sykehus. Jeg ville gi jentene et mer “normalt” liv bort fra sykehuslivet. Adam og jeg er store deler av året på enten sykehus eller hjemme pga. sykdom. Jeg er kanskje bygd litt annerledes og har mye kapasitet. Jeg tror veldig på at jeg var ment til å være pappaen til Adam. 
  • Hvorfor er dere så mye på sykehus?
    Vi er mye på sykehus fordi det etter levertransplantasjonen til Adam ble noen komplikasjoner som har ført til at han har trange galleveier, noe som ofte må blokkes ut, og det er en lang og tidskrevende prosess. I tillegg til det, pådrar Adam seg mange infeksjoner og bakterier pga. lavt immunforsvar. 
  • Hvorfor har Adam lavt immunforsvar? 
    Alle organtransplanterte må gå på immundempende medisiner resten av livet, for at kroppen ikke skal forstå at det er et organ der som egentlig ikke hører hjemme der. Hvis immunforsvaret ikke dempes, vil kroppen tro at det nye organet er et type bakterie/virus og angripe det. Altså vil kroppen prøve å frastøte det nye organet som da vil føre til en ny organsvikt. 

Løvemammaene fant meg i sosiale medier og jeg startet først som gjest på Snapchat-kanalen. Senere fikk jeg tilbud om å være den første faste løvepappaen på Snapchat-kanalen, og det takket jeg fort ja til. Jeg er utrolig stolt av å være en del av en frivillig organisasjon som Løvemammaene. En organisasjon som jobber for levekårene og rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Det er altfor mange familier med kronisk sykdom som blir nedprioritert i samfunnet, og rett og slett glemt. Familien min er en av dem. Vi har gått den lange og tungvinte veien for å få det vi har krav på. Jeg vil være en del av en gruppe mennesker som brenner for akkurat dette. Som frivillig i Løvemammaene jobber man med å gjøre verden til en bedre plass for foreldre med kronisk syke barn, for barna det gjelder, men også for å spre kunnskap og informasjon slik at flere i samfunnet forstår utfordringene våre.

Sammen er vi sterkere!

Scroll to Top