Søk
Lukk denne søkeboksen.

Kampen for barns rettigheter

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien.

Rettigheter

Du kan ha rett på ulike stønader og hjelpeordninger ved tilsyn, pleie og omsorg for barn og unge med sykdom og/eller funksjonsvariasjon.

Hjelpetjenesten

Det er tøft å stå alene i søknads- og klageprosesser i. Vi kan veilede og hjelpe i møte med systemet og hvordan skrive en god søknad.

Foredrag

Vi tilbyr enkeltforedrag, deltakelse på temakvelder, større fagdager og konferanser. Vi har flere erfarne foredragsholdere og vi får veldig gode tilbakemeldinger.

Vårt arbeid

Les mer om vårt arbeid for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, samt deres familier. Vi jobber både organisatorisk, interessepolitisk og med direkte hjelp og støtte til medlemmer.

Støtt oss

Løvemammaene er en frivillig, interessepolitisk organisasjon som jobber for å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Det anslås at det til enhver tid er rundt 8000 barn i Norge som har en livsbegrensende eller livstruende sykdom.

MEDLEMSFORDELER

Sammen er vi sterkere

Bli medlem i et helt unikt fellesskap

MEDLEMSFORDELER

Sammen er vi sterkere

Bli med i et helt unikt fellesskap som medlem i organisasjonen Løvemammaene.

Aktuelt

Aktuelt, Bære Sammen, Historier fra medlemmer, Livet med sykt barn, Løvemammaenes arbeid, Media

Løvemammaer med i podcast

12. jul 2024

Aktuelt, Bære Sammen, Barnepalliasjon, Løvemammaenes arbeid

Et hjertevarmt Bære Sammen-oppdrag

10. jul 2024

Aktuelt, Ledsagerbevis, Løvemammaenes arbeid, Regionslag

Ingen aldersgrense på ledsagerbevis i Nordreisa kommune!

3. jul 2024

Aktuelt, Løvemammaenes arbeid, NAV, Pleiepenger, Stønader og ytelser

Pleiepenger, BUP og legeerklæring

30. jun 2024

Aktuelt, Løvemammaenes arbeid, Regionslag

Familiedag på Tusenfryd

23. jun 2024

Aktuelt, Løvemammaenes arbeid, Regionslag

Familiedag på Barnas Gård

22. jun 2024

Aktiviteter

27 juli, 2024
12:00
05 august, 2024
12:00
11 august, 2024
15:00
18 august, 2024
11:00
21 august, 2024
11:00
- Det startet som et opprør mot innstramminger i pleiepengeordningen. Etter halvannet års kamp var vi i mål. Endring er mulig så lenge vi står sammen og tror på det vi kjemper for!
- Fordi kunnskap er makt!

Takk til våre Løvevenner

Bedriftenes mulighet til å støtte Løvemammaene.

Takk til våre støttespillere!

Løvemammaene mottar støtte til ulike prosjekter fra både direktorater, stiftelser, fond og helseforetak.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har gjennom tilskuddsordningen "Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom", finansiert Bære Sammen med 3,4 millioner kroner siden 2021. Bære Sammen er Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt. Fordi ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene. 

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har støttet Løvemammaenes hjelpetjeneste med nesten 2 millioner kroner over en 3-årsperiode i 2022-2024, og har med det hjulpet oss å sikre videre drift av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Bufdir

Løvemammaene har siden 2023 mottatt driftstilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennom tilskuddsordningen "Tilskot til funksjonshemma sine organisasjonar".

Helse Vest

Helse Vest har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2021.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2021.

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2022.

Helse Nord

Helse Nord har støttet Løvemammaenes opplysningsarbeid og kunnskapsformidling siden 2022.

DNB Sparebankstiftelsen

DNB Sparebankstiftelsen har støttet oss med en halv million kroner til Løveparken på Rikshospitalet i 2023-2024.

Kavlifondet

Kavli støttet Løvemammaenes hjelpetjeneste med 500 000 kroner i 2022, og 400 000 kroner i 2023. Kavli var en viktig bidragsyter i oppstartsfasen for å sikre driften av et av våre viktigste prosjekter rettet mot medlemmene våre.

Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde støttet Løvemammaenes hjelpetjeneste med 100 000 kroner i 2022 i forbindelse med oppstart av prosjektet.

Søk