தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.
Foreldretreff – Brekstad og omegn
18:00 செய்ய 21:00 - 16. பிப்ரவரி 2023
Har du et barn med sykdom/funksjonsvariasjon (eller som har vært det tidligere, eller er under utredning) og bor på Brekstad og omegn? Trenger du kanskje å få luftet deg litt samtidig som du ønsker å møte noen i samme situasjon?
Løvemammaene inviterer både løvemammaer og løvepappaer til foreldretreff den 16. februar kl. 18:00 på Melissa restaurant. Treffet er helt uformelt og det er bare å komme som du er 🥰
இது ஒரு நோயறிதல்-சுயாதீனமான பொருத்தம் ☺️ Hørselshemming, ADHD, multifunksjonshemming, psykiske lidelser, kreft, utviklingshemming, somatisk sykdom, autisme, prematur – det spiller ingen rolle og alle er velkomne!
Løvemammaene spanderer noe godt i glasset/koppen (alkoholfritt) til alle som kommer innom ❤️🦁 De som vil spise noe, kan selvfølgelig gjøre det.
நீங்கள் வருவீர்கள்/வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன்! 😊
Kontaktperson: Evelyn
Send mail om du har spørsmål: midt@lovemammaene.no

அமைப்பாளர்

ஏற்றுமதி

இடம்

தேடு