தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.

smitteverntiltak

ஒரு தாய் சிங்கத்திலிருந்து இதயப் பெருமூச்சு

Det føles ikke greit å måtte ta valget om hvilket barn som skal få gå på skolen og være sammen med venner. Torsdag ettermiddag for snart to uker siden tikket det inn en melding på skolens meldingssystem Transponder: en ansatt på trinnet til åtteåringen hadde fått korona. Siden kid’en hadde vært hjemme, totalt isolert oppe […]

ஒரு தாய் சிங்கத்திலிருந்து இதயப் பெருமூச்சு மேலும் படிக்க »

Jannicke Sivertsen, Vårt land, Løvemammaene, Covid-19

"ஐடிஏ (10) கரோனாவைப் பெற்றால் விளைவுக்கு பயம்"

Samtidig som skoleåret er godt i gang, skyter smitten i været. Jannicke frykter det verste dersom den alvorlig syke datteren blir smittet, og mener barna i risikogruppen er glemt. Vårt Land har skrevet om vårt kjære styremedlem Jannicke. Hun er mamma til Ida på 10 år, som er et av landets om lag 4.000 alvorlig

"ஐடிஏ (10) கரோனாவைப் பெற்றால் விளைவுக்கு பயம்" மேலும் படிக்க »

நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தைகள் - மீண்டும் மறந்துவிட்டார்கள்

Hva skal foreldre til barn i risikogruppa gjøre når samfunnet åpner mer og mer, samtidig som smitten stiger? Tirsdag 24. august var Løvemammaenes styreleder Bettina Lindgren invitert til debatt i NRKs Dagsnytt 18, sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog, barnelege Bodil Håheim og assisterende direktør i FHI Geir Bukholm. Bettina formidlet den bekymringen som mange av

நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தைகள் - மீண்டும் மறந்துவிட்டார்கள் மேலும் படிக்க »

தேடு