Gerr
Vê qutiya lêgerînê bigire.

Salnameya çalakiyê

Gerr