جستجو کردن
این کادر جستجو را ببندید.

با ما تماس بگیرید

Løvemammaen متشکل از والدین کودکان و افراد جوان مبتلا به بیماری و تنوع عملکردی است، و همه آنها تمایل شدیدی برای کمک به والدین در شرایط مشابه دارند. هیئت مرکزی به طور خستگی ناپذیر برای بهبود حقوق خانواده هایی مانند خودشان، هم از طریق نفوذ سیاسی و هم از طریق کار اطلاعاتی، تلاش می کند.

نقاط تماس

هیئت مرکزی

جستجو کردن