ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ርኸቡና

Løvemammaen ብወለዲ ናይቶም ሕማምን ናይ ተግባር ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ዝሓቖፈ ኮይኑ፡ ኩሎም ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ንዝርከቡ ወለዲ ንምሕጋዝ ዝነድድ ድሌት ኣለዎም። ማእከላይ ቦርድ ብፖለቲካዊ ጽልዋን ናይ ሓበሬታ ስራሕን መሰል ከምኦም ዝኣመሰሉ ስድራቤታት ንምምሕያሽ ከይተሓለለ ይሰርሕ።

ናይ ርክብ ነጥብታት

ማእከላይ ቦርድ

ምድላይ