ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ኣባል ኩን።

Ved å bli medlem i vår organisasjon støtter du vårt målrettede og interessepolitiske arbeid for å forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon.

ኣባል ኩን።

Vi jobber for alle barn, uavhengig av diagnose eller mangel på diagnose, og uavhengig av grad av funksjonsvariasjon og hjelpebehov. Alle er velkomne i vår organisasjon.

Du behøver ikke å ha barn med sykdom eller funksjonsvariasjon for å bli medlem. Vi blir veldig glade for alle støttemedlemskap, både øvrige pårørende i form av besteforeldre, onkler og tanter, men også dere som ønsker å støtte opp om vårt arbeid fordi budskapet og saken vår engasjerer dere. Velkommen skal dere være! 

Ved medlemskap får dere tilgang til digitale temakvelder og foreldretreff, bistand fra Løvemammaenes hjelpetjeneste, oppfølging og støtte fra barnepalliasjonsprosjektet vårt Bære sammen, månedlig medlemsmail, lukket gruppe kun for medlemmer på Facebook m.m. Medlemskontingenten dekker bl.a. utgifter til hjelpetjenesten vår, oppfølging av medlemmer, reiser til aktuelle møter og høringer på Stortinget, honorar, drift av nettside og andre organisasjonsrelaterte utgifter vi måtte ha. 

Du kan velge mellom enkeltmedlemskap og familiemedlemskap helt uavhengig av om du selv har barn med funksjonsvariasjon eller sykdom.

Enkeltmedlemskap
Koster 200 kr. i året, men om dere er flere i husstanden anbefaler vi familiemedlemskap. Du kan også velge familiemedlemskap selv om du bare er en i hustanden, for å støtte oss med en høyere kontingentsum.

Familiemedlemskap
Koster 400 kr. i året og inkluderer medlemskap for alle som bor i husstanden (foreldre, søsken og barnet med hjelpebehov).

Du kan enkelt betale med kort. Vi jobber med å få på plass betaling med Vipps, så dette vil bli mulig om kort tid. Om du skulle ha behov for faktura, send en mail til medlem@lovemammaene.no.

Som en frivillig organisasjon er vi helt avhengige av dere, våre flotte medlemmer og støttespillere. Uten dere hadde vårt arbeid aldri vært mulig, så tusen hjertelig takk til hver og en av dere! 

tiTigrinya
ናብ ላዕሊ ስክሮል ግበሩ
ምድላይ